"המתנסה" ₪650

 • 10 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים
בחר

"המתרגלת" ₪750

 • 13 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 3 חודשים
בחר

"חופשיה ומשוחררת" ₪1,200

 • בתוקף ל- 3 חודשים
בחר

"המתמידה" ₪1,200

 • 26 כניסות/ניקובים
 • בתוקף ל- 6 חודשים
בחר

"בתנועה מתמדת" ₪2,100

 • בתוקף ל- 6 חודשים
בחר

חודש היכרות - למצטרפות/ים חדשות/ים ₪350

 • בתוקף ל- 1 חודשים
בחר

שיעור בודד ₪70

 • 1 כניסות/ניקובים
 • ללא תוקף
בחר