הרשמה במזכירות “העמותה לקידום הספורט אריאל” בטלפון: 
שי ברנטל                      -  052-3651013
נורברט (נורמן) גולדשטיין -  054-8023411